This livestream has ended


This livestream has ended.

Catharina Jansson 

"någon" började prata/kommentera......

Rebecca Häggblad 

Ljudet?

Catharina Jansson 

Det försvann när nå

Magnus Lilja 

Någon fimpade allt ljud från arenan...

-