About us


47f9004b-44df-4301-826b-6dde7aec4572

  • EVS Support

  • Efter några samtal och möte under våren 2015 bestämde Kimme Rosenqvist & Cecilia Nordblad att kalla till ett möte på Café RönneÅ för att undersöka intresset av att bilda en Supporterklubb för att stötta Elitklubben EVS.
    Även Guldtränaren Per-Anders Sääf tillfrågades om att komma för att berätta vikten av en supporterklubb.
    Ett lyckat möte slutade med att det valdes en styrelse för att påbörja arbetet med att bilda EVS Support.

  •  http://www.evssupport.se
  •  kimme.rosenqvist@yahoo.se
  •  0709-725 666